VIZIJA, POSLANSTVO IN VREDNOTE DRUŠTVA ZA INTEGRATIVNO TERAPIJO

Psihoterapevti, ki smo diplomirali iz Integrativne psihoterapije na EAG Fritz Perls inštitutu, stremimo k izboljšanju kakovosti življenja posameznika, družine in posledično skupnosti.

V slovenskem društvu za integrativno psihoterapijo spodbujamo in omogočamo povezovanje, strokovno in osebno rast ter kreativno druženje dejavnih članov. Združujemo usposobljene psihoterapevte in psihoterapevte v edukaciji, ki pri svojem delu upoštevajo prepletenost človekovega telesa, duše in duha ter posameznikovo vpetost v socialno in ekološko okolje. S tem integrativnim pristopom nudijo svojim klientom edinstvene in kakovostne terapije.

Delo društva in njegovih članov temelji na dialogu in enakopravnem sodelovanju z upoštevanjem visokih etičnih standardov.

Pošten odnos naših psihoterapevtov do klientov temelji na zaupanju, spoštovanju integritete in sprejemanju.