SESTAVA ORGANOV DRUŠTVA

PREDSEDNICA DRUŠTVA

Alenka Milič

IZVRŠNI ODBOR

Alenka Milič /predsednica

Julia Tomšič

Helena Bezjak Burjak

Nataša Prelesnik Korošic

Irena Andolšek, blagajničarka

STROKOVNI ODBOR

Irena Germ, predsednica

Tatjana Kapuralin

Milena Vidmar

Alenka Milič

Damijana Voglar 

NADZORNI SVET

Roman Koštal

Nerina Bonassin Battelli

Marcela Noč Bogataj

ČASTNO RAZSODIŠČE

Jože Kociper

Jana Rijavec

Judita Miščič Bucik